Boje

#139cd8, #20375b, #acc2da, #e8f1fa

Logo

Font: Franklin Gotic Demi Cond

Psihološko savjetovalište "Majka Tereza"

Ostalo

Ikona: On-line / uzivo